0

Menu

Algemene voorwaarden

1) Aanvraag

Op alle door of namens Uganda Safaris B.V. verleende offertes of prijsopgaven of boekingen met en/of alle diensten zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen gemaakt op de website van het bedrijf, evenals boekingen gemaakt per e-mail of fax.

Door te boeken, u aan te melden voor, een betaling te doen aan, of deel te nemen aan een reis of ander reisproduct of dienst bij Uganda Safaris B.V, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op dat pakket die van kracht zijn op het moment van uw boeking. Deze Algemene Voorwaarden vertegenwoordigen een juridisch bindend contract. Geen enkele variatie op deze algemene voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk gegeven en ondertekend door de klant en het bedrijf.

2) Acceptatie van boeking

De persoon (‘hoofdboeker’) die zijn/haar aanvaarding van een boeking aangeeft, doet dit namens personen onder zijn/haar gezag, wat betekent dat alle groepsleden gelijkelijk gebonden zijn aan deze voorwaarden.

3) Onderwerp van deze voorwaarden

Op alle aanbiedingen, schattingen of offertes van of boekingen bij het bedrijf zijn deze voorwaarden van toepassing.

4) Aanbetaling

Om een ​​boeking te garanderen, is een niet-restitueerbare aanbetaling vereist, dit is 15% van de kosten van het landarrangement, plus het volledige bedrag voor de gorillavergunningen (US $ 700 per vergunning), de chimpanseevergunningen (US $ 200) , en alle vliegtickets (indien nodig) voor elke persoon in de groep.

5) Volledige betaling

Het volledige bedrag dat de klant aan het bedrijf verschuldigd is, dient uiterlijk twee weken voor de vertrekdatum te worden betaald. Als het volledige bedrag niet op tijd wordt betaald, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de boeking als geannuleerd te beschouwen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen of overboekingen in de tijd tussen het boeken en het ontvangen van de aanbetaling. Boekingen die binnen twee weken voor de vertrekdatum zijn gemaakt, dienen direct volledig te worden betaald. Betalingen kunnen worden gedaan door overschrijving op de bankrekening van het bedrijf in Nederland.

6) Annulering door Uganda Safaris B.V

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het evenement of een deel ervan te annuleren om een ​​van de volgende redenen:

  • Als het bedrijf of zijn leverancier(s) ongunstige weersomstandigheden of andere veiligheidsproblemen als onaanvaardbaar beschouwen en die redelijkerwijs niet kunnen worden verholpen.
  • Als het bedrijf redelijkerwijs van mening is dat u schade kunt toebrengen aan zijn reputatie of aan de reputatie van zijn leveranciers of aan eigendommen van zijn leveranciers.
  • Als een bedrijfsleverancier of -leveranciers om welke reden dan ook het evenement niet kunnen organiseren.
  • Als u wijzigingen in de boeking wilt aanbrengen, betekent dit dat het oneconomisch of onpraktisch is om het evenement te houden.
  • Als het bedrijf een evenement annuleert, wordt het opnieuw gepland voor een voor beide partijen geschikte datum, of wordt de klant terugbetaald.

Behalve zoals hierboven is het bedrijf niet verder aansprakelijk jegens de klant voor annulering van het evenement of een deel ervan. Als een evenement om redenen buiten onze controle niet kan plaatsvinden vanwege (maar niet beperkt tot) de sluiting van het pand, de stopzetting van de handel of een verandering in het management van de leverancier, zal het bedrijf de klant een alternatief evenement aanbieden en indien dit niet mogelijk blijkt, zal hij de kosten van het evenement terugbetalen.

7a) Annulering door opdrachtgever(s)

Annulering van een boeking door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en ondertekend door de hoofdboeker. Het bedrag van de annuleringskosten wordt berekend op basis van de datum waarop het bedrijf de schriftelijke kennisgeving van annulering ontvangt:

  • Tussen 6 weken en 28 dagen voor de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 30% van het landarrangement plus de volledige kosten van gorillavergunningen, chimpanseevergunningen en vluchtgedeelten.
  • 27 tot 14 dagen voor de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 75% van de totale kosten van de boeking plus de volledige kosten van gorillavergunningen, chimpanseevergunningen en vluchtgedeelten.
  • 13 tot 7 dagen voor de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 90% van de totale kosten van de boeking plus de kosten van gorillavergunningen, chimpanseevergunningen en vluchtgedeelten.
  • Binnen 1 week na de vertrekdatum bedragen de annuleringskosten 100%.
  • Annulering voordat de aanbetaling is gedaan, brengt geen kosten met zich mee.

Een annulerings-, medische en repatriëringsverzekering wordt sterk aangeraden, en het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ​​dergelijke verzekering te regelen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat klanten ook een verzekering afsluiten voor noodreizen en accommodatie, verloren bagage en elke andere dekking die de klant geschikt acht. De beslissing welke verzekeringsdekking hij/zij verkrijgt, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

7b) Annulering van individuele klanten die bij een groepsboeking horen

Als één of meerdere klanten van een grotere privégroep een reis annuleren, wordt hun deel van de gedeelde kosten voor die groepsreis in rekening gebracht, zodat de rest van de groep geen prijsverhoging krijgt. Dit bedrag komt bovenop de algemene annuleringskosten (zoals vermeld in artikel 7a).

8) Wijzigingen door klanten

Het bedrijf zal proberen rekening te houden met alle redelijke wijzigingen die de klant aan het evenement wenst aan te brengen. Wijzigingen en wijzigingsverzoeken dienen bij het bedrijf te worden ingediend en niet bij eindleveranciers. En dergelijke verzoeken moeten door het hoodboeker schriftelijk aan het bedrijf worden gedaan. Deze wijzigingen worden pas als aanvaard beschouwd als ze schriftelijk door het bedrijf zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever het aantal deelnemers aan het evenement wil verhogen of verlagen, kan dit tot zes weken voor de startdatum van uw evenement zonder extra kosten, zolang er beschikbaarheid is. Voor alle wijzigingen die na die datum worden aangebracht, worden administratiekosten in rekening gebracht van US$ 50,00 per persoon. Het bedrijf kan niet garanderen dat de prijswijziging pro rata zal zijn, maar zal in plaats daarvan afhangen van de afspraken die het bedrijf kan maken met zijn leveranciers. Mits schriftelijk akkoord van het bedrijf kan de klant een boeking overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op het evenement.

9) Wijzigingen gemaakt door Uganda Safaris B.V

Wanneer de gevraagde accommodatie volgeboekt is of anderszins niet beschikbaar is, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de accommodatie te veranderen in een accommodatie van dezelfde standaard in hetzelfde gebied. Deze wijziging dient aan de klant te worden doorgegeven.

10) Tariefverhogingen

Tariefverhogingen kunnen optreden als gevolg van verhogingen van luchtvaarttarieven, brandstofkosten, game drive kosten of fluctuaties in wisselkoersen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het tarief te wijzigen en een toeslag toe te voegen. Als klanten weigeren een dergelijke toeslag te accepteren en te betalen, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de tour te annuleren en de volledige betaling in te houden.

11) Verantwoordelijkheid van de klant

De klant erkent dat het uitsluitend zijn/haar verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat hij/zij in het bezit is van de nodige reisdocumenten die nodig kunnen zijn met betrekking tot de voorgestelde reis en reisroute, evenals alle gezondheids- en andere certificaten die nodig kunnen zijn.

12) Speciale verzoeken

Klanten die speciale verzoeken hebben, moeten dergelijke verzoeken aan het bedrijf specificeren in het boekingsreserveringsformulier. Hoewel het bedrijf altijd zal proberen om aan dergelijke verzoeken te voldoen, kan het niet garanderen dat dit altijd mogelijk zal zijn.

Onze partners